8 Mart 2019 Cuma

DATÇA’DA BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL DEMOKRASİ PROJESi


 Proje ile, Datça ölçeğinde yerel demokrasinin somutlaşması için çeşitli toplumsal kesimlerin, belirlenen önemli sorunlar çerçevesinde ilçenin somut toplumsal-mekansal ortamına ilişkin düşünce ve çözüm önerileri geliştirmeleri; toplumsal kesimler arasındaki çatışmaların, nedenlerinin irdelenmesi suretiyle anlaşılır kılınarak azaltılması; sürdürülebilirlik kavramı gözetilerek, yerel yönetime katılımın ve yönetim birimlerinin kamusal denetimi fikrinin geliştirilmesi ve somutlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçeve içinde, aşağıda yer alan proje etkinliklerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Datça Çevre ve Turizm Derneği tarafından yürütülen, Datça Belediyesi ve Frederick Ebert Derneği tarafından desteklenen DATÇA’DA BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL DEMOKRASİ PROJESİ

 

1. 1. TOPLUMSAL BÖLÜNMENİN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ-YEREL DEMOKRASİ (Geçmişten Günümüze Knidos Kadınları BELGESELİ

                                            İlk Gösterim 8 Mart ve Takip Eden Gösterimler


 

2.       TURİZM, GÖÇ, YAPILAŞMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (PANEL)

Datça Nasıl Dönüşüyor, Yarattığı Sorunlar Değişimin Dinamikleri-Belirleyici Güçleri3.       TOPLUMSAL AYRIŞMA YARATAN ETMENLER VE YEREL DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (FORUM)

Konu: Yerliler, Yerleşikler Ne İstiyor, Birliktelik/Ortaklıklar Nasıl Geliştirilebilir?

 

 4. Datça’da Tarım-Turizm Etkileşimi, Tarımsal Üretimin Sürdürülebilirliği


5- YEREL YÖNETİME KATILIM (FORUM)

  Kent Konseyi’nin İşlevselliği ve Yerelden Yönetim

                                      Toplum Kesimlerinin Yönetimi Etkileme Kapasitesi Nasıl Geliştirilebilir?