8 Haziran 2008 Pazar

Doga Cantam eğitmenleri çocukların davetiyelerini hazırlıyor

DATÇA YARIMADASI

Akdeniz ile Ege Denizi arasında uzanan Datça Yarımadası, Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanır bir Akdeniz bitki örtüsü çeşitliliğiyle zengin bir yaban hayatına sahiptir. Datça hurması (Phoenix theoprasti) gibi pek çok nadir ve nesli tehlike altında tür yarımadada yaşamaktadır.

Datça Yarımadası:

 • Dünyada yalnızca Girit Adası ile Doğu Ege Adalarına ve ülkemizde de Güneybatı Anadolu’ya özel Datça hurması topluluklarına ev sahipliği yapmaktadır,
 • Karaboğazlı ötleğen ve boz kirazkuşu gibi Akdeniz kuş türleri ile ada doğanı, tepeli karabatak, tavşancıl ve ada martısı için üreme bölgesidir,
 • Kıyı alanları, Akdeniz fokları için son derece önemli üreme ve yaşama alanlarıdır,
 • Bölgede Akdeniz foku, dağ keçisi, karakulak, porsuk ve tilki gibi memeliler yaşamaktadır,
 • Çift yaşamlılardan bir tür kara semenderleri ve bir tür kızböceği için küresel ölçekte önem taşımaktadır,
 • Dar yayılışlı bir kertenkele türü olan Toros kertenkelesi bölgede yaşamaktadır,
 • Osmanlı ateşi, karagözlü mavi kelebek, büyük esmer ve sarı lekeli zıpzıp kelebek türleri için önemli bir yaşama alanıdır.

Bölgenin sahip olduğu doğal yaşam alanlarından bazıları Akdeniz beyaz kumulları, Doğu Akdeniz sabit kumulları, Ege Bölgesi garigleri (Akdeniz Bölgesi’nde maki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde, terk edilen tarlalarda ve boş sahalarda yetişen kısa çalı topluluğu) Ege Bölgesi fundalık garig toplulukları, Güney Anadolu’da serpantinler ile kireçtaşları üzerinde gelişen kızılçam ormanları, Anadolu servi ormanları, Anadolu sığla orman toplulukları ve Anadolu Datça hurması toplulukları, Bern Sözleşmesi’ne (Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi) göre “Tehlike Altındaki Habitatlar” listesinde yer almaktadır.

Yarımada’nın büyük bir kısmı içerdiği olağanüstü biyolojik çeşitlilik ve tarihi özellikleri nedeniyle

 • Özel Çevre Koruma Alanı,
 • Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı,
 • Türkiye’nin 9 sıcak noktasından biri,
 • Önemli Doğa Alanı,
 • Önemli Bitki Alanı ve
 • Önemli Kuş Alanı

olarak ilan edilmiştir.

Datça Yarımadası ile ilgili daha fazla bilgi bulunabilecek bağlantılar:

Özel Çevre Koruma Kurumu
http://www.ockkb.gov.tr/TR/Icerik.ASP?ID=128

WWF – Türkiye
http://www.wwf.org.tr/wwf-tuerkiye-hakkinda/ne-yapiyoruz/orman/projeler/duenyaya-armaganlar-projesi/bizim-duenyaya-armaganlarimiz-sicak-noktalarimiz/datca-yarimadasi-ve-bozburun/

Akdeniz'den Ege'ye Doğa Yürüyüşü

Akdenizle Ege Denizi arasında, doğudan batıya bir sınır çizgisi gibi uzanan ince, uzun Datça Yarımadası'nın bu özelliği bir etkinlikle de vurgulanmalıydı. Dünyanın neresinde görülmüş yürüyerek bir buçuk- iki saatte bir denizden başka bir denize varmak!?

Turgay Sönmez getirmişti hep birlikte yürüyelim önerisini. Dernek üyeleriyle coşkuyla karşılandı bu öneri ve yürüyüş tarihi hemen saptandı: 2 Mayıs 1999, Pazar günü. Yalnız dernek üyelerinin değil Datça'da yaşayanların hatta o günlerde Datça'ya gelen konukların da katılacağı bir halk yürüyüşü olmalıydı bu; öyle de oldu. Belediyenin ve Kaymakamlığın destek verdiği yürüyüşte yaklaşık 150 kişi vardı.

1999'dan beri her yıl Mayıs ayında yapılan 'Akdeniz'den Ege'ye Barış ve Dostluk Yürüyüşü' gelenekselleşti. O gün davul zurna eşiliğinde (kimi yıllarda öğrenci bandosu ve halk oyunları ekibi de katılıyor) Datça'nın Akdeniz kıyısında testilere doldurulan denizsuyu Gökova kıyısındaki Gereme'ye varıldığında Ege Denizi'ne dökülüyor; Akdeniz'in selamı Ege'ye iletiliyor.

Daha sonra Gereme'nin 4-5 km batısındaki Katıyalı'da piknik yapılıyor. Kızlan köylülerinin katılımıyla panayır yerine dönüyor Katıyalı. Akşama kadar türküler, şarkılar, zeybek oynamalar, türlü yarışmalar. Ama gelenlerin çoğu yorgunluklarını gidermek için önce Ege'nin koynuna atıyorlar kendilerini. Böylece deniz mevsimi de açılmış oluyor.

Bu sene 10. kez yürüdük iki deniz arasında, katılımcı sayımız piknik alanına vardığımızda bin civarındaydı, gelecek yıllarda Datça'nın trekking alanında iddialı parkurlarını tanıtabilmeyi ve tüm yürüyüşseverlerin rotasını yarımadamıza yönlendirmeyi umut ediyoruz.

DOĞA ÇANTAM

Doğa Derneği tarafından ülke çapında yürütülmekte olan Doğa Çantam projesi, 6-11 yaşındaki çocuklara yönelik, doğayı doğada tanımayı teşvik etmek amacıyla çevre eğitiminin beş amacına uygun olarak hazırlanan özel bir eğitim programıdır.

Bu beş temel amaç;

 • Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak,
 • Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek,
 • Doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak,
 • Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak,
 • Doğanın korunmasına aktif katılım sağlamaktır.

Doğa Çantam, aynı zamanda hisleri kullanmaya yönelik etkinlikler aracılığıyla çocukların doğal çevrelerine karşı empati geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Doğa Çantam projesi, DAÇEV ile Datça Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça Belediyesi’nin işbirlikleriyle Datça’da ilk defa, 2006 yılında, Datça için son derece önemli olan Gebekum Doğa Parkı’nda DAÇEV gönüllüleri tarafından uygulandı.

DAÇEV, 2006 yılında başladığı bu programı Datça İlköğretim Okulları’ndan toplam 400’e yakın çocukla Gebekum Doğa Parkı’nda uygulamıştır. Bu program önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Program sonucunda çocukların duyularını kullanarak doğayı doğada tanımaları, canlı çeşitliliğini fark etmeleri, canlıların beslenmek, barınmak ve saklanmak için bazı özel yaşam alanlarına (evlere) ihtiyaç duyduğunu anlamaları, canlıların ve onların yaşam alanlarının korunmasına yardım etme ve koruma isteklerini geliştirmeleri sağlanmak, aynı zamanda, hem Gebekum Doğa Parkı’nı tanımaları hem de bu bölgenin neden koruma altında olduğunu konusunda bilinçlenmeleri amaçlanmaktadır.