Projeler

Datça’da Su Hasadı Denemeleri

Birleşmiş Milletler Küçük Destek Fonu (UNDP GEF SGP) desteği ile

Proje Sahibi DAÇEV

Proje Ortakları: Datça Belediyesi, Datça Kent Konseyi Su Çalışma Grubu

Proje İştirakçisi: Datça Milli Eğitim Müdürlüğü

Derneğimizin Datça Kent Konseyi ve Datça Belediyesi işbirliğiyle yürütmekte olduğu, Datça Milli Eğitim Müdürlüğünün de iştirakçisi olduğu Birleşmiş Milletler Küçük Destek Fonu (UNDP GEF SGP) ile finanse edilen Datça’da Su Hasadı Denemeleri Projesi

Projenin ilk başvuru tarihi 13.11.2019’dur. 09.12.2019’da Birleşmiş Milletler Küçük Destek Fonu (UNDP GEF SGP) dan aldığımız 7.744,00 ABD Doları destek ile Datça Su Çalıştayı Projemizin kabul edilmesinin ardından başlayan pandemi nedeniyle proje yürütülememiştir. Bu nedenle 30.03.2020 ve 16.10.2020 tarihlerinde erteleme taleplerimiz karşılanmış, 02.07.2021 tarihinde ise proje içeriğiyle birlikte revize edilerek çalışmalara başlanabilmiştir.

Projenin temel hedefi, Akdeniz Havzası’nın ve bu havzada Datça’nın da bulunduğu coğrafi bölgenin uzun vadeli iklim projeksiyonlarında kurak / yarı-kurak bir iklime sahip olacağı gerçeği ile birlikte, sürdürülebilir bir su kaynağı olan yağmur suyunun yerleşim yerlerinde nasıl depolanabileceği, evsel ve bahçe sulama amaçlı nasıl kullanılabileceğini gösteren uygulamaları hayata geçirmek idi. 

 

 
Bu hedef kapsamında, Datça Hayvanları Sevenler Derneği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Çatıdan Yağmur Suyu Hasadı Uygulamasına yönelik 20 tonluk silindirik ferrocement depo inşa edilmiş, 10 tonluk polietilen depo ve 18,5 tonluk içi membran kaplı galvaniz silindirik depo hazır hale getirilerek kullanıma açılmış ve su tutmaya başlamıştır.
Aynı kapsamda Reşadiye İlkokulu’nda öğrencilerin farkındalığını artırmak ve su tüketimine dair elle tutulur bir deneyim kazanmalarını sağlamak için, çatıdan yağmur suyunu toplayan mevcut oluk ve su taşıma borularının altına 2 adet 1 tonluk depo montajı gerçekleştirilmiştir.

 Proje çerçevesinde Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gri Su Uygulama için seçilen gri su kaynağı, okulun bitişiğindeki yurt/pansiyon binasının mutfağında, daha çok taze meyve ve sebzelerin yıkandığı eviye oldu. Bunun başlıca nedeni, mutfaktaki diğer eviyelerde yüksek miktarda (organik parçacık ve yağ içeren) yemek artığı yıkanması ve bu sırada öngörülemez miktarda ve çeşitlilikte kimyasal temizlik ürünü kullanılmasıydı. Buna karşın, meyve ve sebzelerin yıkandığı tezgahta neredeyse hiç sentetik temizlik ürünü kullanılmaması ve olası sorunlara yol açabilecek organik atık yükünün bu gri su kaynağında olmaması önemliydi.

Proje çerçevesinde teknik geziler, bilgilendirme toplantıları yapılarak kamuoyuna proje tanıtılarak uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı. Proje kapsamında yapılan çalışmaların detaylı olarak anlatıldığı bir proje kitapçığının hazırlanarak ilgili kurum ve kişilerle paylaşıldı.

Proje 2022 Eylül ayında sona erdi.

 HacetEvi Tepesi  - Hızırşah Köyü Ekosistem sürdürebilirlik, Rehabilitasyon ve Ekoturizm başlangıç projesi

COMDEKS – GEF Küçük Destek Programı (SGP) desteğiyle

Projenin Sahibi :  Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV)

Proje Ortakları : Datça Yerel Tarih Derneği, SS Hızırşah Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Proje Destekçileri : Hızırşah Muhtarlığı, Hızırşah Köyü İhtiyar Heyeti, İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman Genel Müd Datça Orman İşletme Şefliği ve gönüllü uzmanlar

PROJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ: 03 / 2013 - 02 / 2014

Ana hedef; Bitki genetik kaynaklarının korunması ve geleneksel bilgiyi kullanan agro-ekolojik uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Hızırşah Köy tüzel kişiliğine ait 19,68 hektarlık arazide bitki genetik kaynaklarını ve tüm ekosistemi koruyup, güçlendirilmesi ve aynı zamanda geleneksel bilgiyi kullanan agro-ekolojik uygulamaların gerçekleştirilmesidir. 

 

Proje hedefi; Geleneksel üretim ve bilgi alışveriş merkezlerini geri kazanarak; Datça'nın kıymetli türlerinin ve tarımsal biyoçeşitliliğinin korunması ve ekonomiye kazandırılmasıdır.  Ağaçlandırma yapılarak, erozyon engellenmesi; makinesiz tarım yapılarak, yer altı su kaynakları ve bitkisel bioçeşitliliğin korunması; orman arazilerinde doğal olarak yetişen tıbbi bitkilerin, ticari amaca yönelik ağaç altlarında ikincil tarım olarak yetiştirilmesinin sağlanması ve arazideki kutsal mekan ve çevresi düzenlenerek ekoturizme sunulmasıdır.

356 metre yüksekliğinde, etrafı antik tarım teraslarıyla çevrili Hacetevi Tepesi'ndeki yaklaşık 200 dönümlük makilik bu alan 'Hızırşah Köyü Ekosistem, Sürdürülebilirlik, Rehabilitasyon ve Eko Turizm Başlangıç Projesi' kapsamında, Datça Çevre ve Turizm Derneği tarafından, Hızırşah Köyü S.S Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Datça Yerel Tarih Derneği ortaklığıyla, GEF Küçük Destek Programı (SGP)-COMDEKS tarafından desteklenerek düzenlemiştir.

 Hızırşah Köyünde , köy tüzel kişiliğine ait 19,68 hektarlık alanda Hacetevi denilen bir kutsal alan, eski tarım terasları ve makiler bulunmaktadır. Bu alanda yürüyüş yolları düzenlenerek , bilgilendirme levhaları konularak hem geleneksel bilgi aktarımı hem de alandaki biyoçeşitliliğin tanıtılması hedeflenmiştir. Aynı alanın 7 hektarlık bölümünde dikili badem ağaçları altında, adaçayı, kekik ve karabaş türleri tıbbi aromatik bitkilerin ekimi yapılmıştır.

Antik Tarım terasları, yöreye özgü tipik makiliklerin gözlenebileceği yaklaşık bir saatlik doğa yürüyüşü ile Hacetevi Tepesi'ne ulaşılır. Bir yanda Ege Denizi (Gökova Körfezi), öte yanda Akdeniz'e uzanan olağanüstü manzaralı tepede bulunan Hacetevi gelecekle ilgili bir konuda rüyaya yatılan kutsal ziyaret yeridir. Burada Datça Yarımadası'nın çeşitliliği, kültürel ve yerel/geleneksel bilgiler ile ilgili panoların olduğu bir sergi alanı da bulunmaktadır.

Sergilenecek panolar için 9 adet taş duvar yapıldı. Alanda toplam 19 tane bilgi panosu bulunmaktadır. Bunlar kuşlar, bitkiler, memeli hayvanlar, hacetevi, değirmenler, dilek taşları, tarım terasları hakkındadır.

 

 

 

Datça-Bozburun Önemli Doğa Alanında Çevresel Sürüdürülebilirlik için Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı, Sorunlar ve Çözümleri Çalıştayı Düzenlenmesi        

COMDEKS-SGP TOPLANTI PROJESİ

Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2012

Proje Sahibi:  Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV)

Proje Destekçileri: Datça Kaymakamlığı,  Datça Belediye Başkanlığı,  Muğla Üniversitesi Kazım Yılmaz Meslek Yüksek Okulu, Bozburun Belediye Başkanlığı    

 Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) ‘in  Satoyama Initiative ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki “Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF)- Küçük Hibeler Programı (SGP-COMDEKS)’ den aldığı 10.000 ABD Doları maddi destek ile“ Datça-Bozburun Doğal ve Kültürel Değerleri Buluşması”  toplantısını 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında 3 günlük bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda ve buluşma şenliğinde Datça – Bozburun Özel Doğa Alanını konu alan 9 poster sunum yer aldı. 

13-14 Haziran günlerinde, 2 gün boyunca Datça’daki Muğla Üniversitesi Kazım Yılmaz Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda 16 sunum kamuoyu ile paylaşıldı. Büyük bir ilgi ile izlenen sunumlar Datça Bozburun Yarımadaları ile ilgili bütünlüklü bilgi vererek, dinleyici kitlesinin 2 gün boyunca katılımlarında devamlılığını, ayrıca kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve bilgi alışverişini sağladı. Yüksek Okul giriş holünde sergilenen Poster Sunumlar da ilgi ile izlenmiştir.

Etkinliğimizin son günü olan 15 Haziran’da ise Bozburun’dan, Datça’nın Köylerinden ve Datça Merkezden yaklaşık 700 kişi Kent Park’ta düzenlenen şenlikte buluştular. Yöresel manilerin okunduğu ve Yerel Türk Halk Müziği Topluluğunun bir konser ile renklendirdiği şenlikte konuklara keşkek ve lokma ikram edildi. Buluşma Şenliğinde,  Sındı Kooperatif ürünleri ve Hızırşah Köyünün ipek dokuma ürünleri de sergilendi; Datça Çevre ve Turizm Derneği ve Datça Yerel Tarih Derneği de etkinliklerini tanıtan birer stand açtılar, çocuklar için düzenlenen seramik ve resim atölyelerinde, doğal ve kültürel değerlerimize ilişkin çalışmalar yapıldı. Yerel Tarih Derneği, Bozburun ve Datça fotoğrafları slayt gösterileri ve 1982 yılına ait bir yerli düğün videosu gösterimi ile etkinlik sona erdi.

Toplantıda yapılan sunum özleri bir kitapçıkta toplanarak kamu ile paylaşıldı.

 

Güzel Mekan Yarışması

DAÇEV bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Güzelleştirme Grubu, Güzel Mekân Yarışması düzenledi.  Datça'nın giderek bozulmakta olan yapılaşmasına olumlu alternatifler sunarak, olumlu bir tavırla etkide bulunmayı ilke edinen Çevre Güzelleştirme Grubu, ilçe çapında yeni bir yarışmaya imza attı.

Yarışma Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi, özel kuruluşlar ve şahısların desteğiyle gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Datça 1. Güzel Mekan Yarışması'nda, merhum şair Can Yücel'in adının verildiği sokak birinci seçildi. DAÇEV Datça Çevre Güzelleştirme Grubu Güzel Mekan Çalışma Grubu tarafından açılan yarışma, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Yarışmanın amacının Datça'daki bozuk yapılaşmayı önleyebilmek, ilçenin yerel dokusuna, kültürüne, coğrafya ve iklim şartlarına uygun, farklı ve olumlu mekânlara halkın dikkatini çekmek, iyi örnekler sunarak değişim ve dönüşüme katkıda bulunmak olduğu belirtildi. İlk başvurulardan sonra yarışmanın jürisi tarafından yapılan ön elemelerin ardından Füsun Akyürek Evi (Karaköy), Ortam Pansiyon (Hayıtbükü), Poşu Pazar (İskele Mahallesi), Yaka Mengen (Yaka Köyü) ve Can Yücel Sokağı (Datça Mahallesi) finale kaldı. Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi, Datça Mahallesi, Palamutbükü, Mesudiye ve Datça Yat Limanı'na görevliler nezaretinde konulan oylama sandıkları, yaklaşık bir ay boyunca durdu. Ayrıca grup üyeleri, çeşitli mekanlara ve panolara astıkları ilanlar ve posterlerle halkın bilgilenmesini sağladı. 

 

Yarışma süresince altı tane seçim sandığından ve internet üzerinden dört hafta boyunca bin 938 oy kullanıldı. 28 oy geçersiz sayılırken 735 oyla Can Yücel Sokağı birinci ilan edildi. (28.Ağustos 2010)

Yarışma Takvimi

Teslim Tarihi: 14 Temmuz 2010, 19:00

Jüri Ön Eleme: 15 Temmuz 2010

Halk Oylaması: 27 Temmuz 2010 - 27 Ağustos 2010, 19:00

Oyların Sayımı: 27 Ağustos 2010, 21:00 (Bambu Bar önü Liman / Datça)

Ödül Töreni: 28 Ağustos 2010 (Cumhuriyet Meydanı / Datça)

 

Datça 2.Güzel Mekan Yarışması

DAÇEV Güzel Mekan Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Datça 2.Güzel Mekan Yarışmas
ı” 2011 yılında 15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında halk oylamasına sunuldu. 16 Temmuz Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklarla “Datça’ya Yakışan Evler” konulu resim atölyesi  ve ardından ödül töreni yapıldı. Gece yapılan törende dereceye giren 15 öğrenciye plaket ve ödülleri verildi. Güzel Mekan Yarışmasında ise finale kalan 4 aday arasında en çok oy alan Mambocino Cafe 2011 yılının “Güzel Mekan” plaketini almaya hak kazandı. Datça’nın tarihi ve kültürel yaşamında çok önemli yeri olan ve mükemmel ber restorasyonla hayata döndürülerek turizme kazandırılan Mehmet Ali Ağa Konağı “Güzel Mekan Onur Ödülü”ne layık görüldü.

 

 

Datça Kıyı Alanları Yönetimi Çalıştayı

13-14 Eylül 2008 tarihleri arasında, Datça’daki Sivil Toplum Kuruluşlarından Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV), Datça Demokrasi Derneği, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odalarının Datça İlçe Temsilciliklerinin düzenledikleri Datça Belediyesi ve Datça Kaymakamlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen  “Datça Kıyı Alanları Yönetimi Çalıştayı”nın en önemli amaçlarından biri Datça Belediye sınırları içerisinde yapılması tasarlanan Marina ve Gemi Yanaşma Yeri Projelerinin bu özel bölgeye kazandıracakları ve kaybettirecekleri değerlerin tüm taraflarca irdelenmesi ve bu konuda yetkin kişi ve kurumlarca Yarımadaya en uygun kıyı yapısını saptamak ve bu projelerin o bölgeye yapılmasını bilimsel tartışmaya açmak idi.

Çalıştay yerel halk, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve bütünleşik bir yaklaşım için önemli bir örnek olmuştur.

Çalıştaya Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı  Önder KIRAÇ, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ayşen ERGİN, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi öğretim üyesi Doç.Dr. Ahmet C.Yalçıner, ODTÜ  Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Numan TUNA, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahsen Yüksek,  DLH Liman Etüd Proje Dairesi Bşk. Dr.Ülker YETGİN, konuk olarak Muğla Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atilla YÜCEL konuşmacı olarak katıldılar.

 Oturuma katılan bilim insanları Datça’nın, doğal yapısı, bitki dokusu ve turizm potansiyeli açısından önemi ve yapılması düşünülen liman ve marina ile ilgili sorulara bilimsel açıklık kazandırdılar. Datça’nın Limanlara ihtiyacı olduğunu, ancak bunun yerinin çevreyle uyumlu olmayan, yöre halkının ve uzmanların görüşlerinin alınmadan tespit edilmesinin zararlı sonuçları olacağı vurgulandı.

Son yıllardaki kontrolsüz yapılaşmayla, yarımadamızın zengin doğal ve tarihi özelliklerinin, çoğu sahil kentlerinde olduğu gibi yöremizde de tehlikeye girmekte olduğuna dikkat çekildi.

Turizmi cazip kılan denizin giderek kirlenmesine ve denizlerin akciğeri olarak tanımlanan deniz bitki türlerinin (özellikle koruma altındaki posedonia oceanica) yok olma tehlikesine karşı etkin önlemler alınmaması halinde, artan doğa kirliliğinin bölgenin ekolojik yapısına,  bunun doğal sonucu olarak da yöre halkına ve turizme vereceği zararların kaçınılmaz olacağı dile getirildi.

Gelecek nesillerin bu doğal ve tarihi zenginlikten yararlanabilmeleri için, bu yöreyi sevenlerin, elbirliği ile Datça’ya, Datça’nın geleceğine sahip çıkması gerektiğinin altı çizilerek, aksi taktirde gelecek nesillerin bu doğal ve tarihi zenginlikleri kaybedecekleri bilimsel verilerle anlatıldı. 

 

SONUÇ BİLDİRGESİ:

Biz Datçalılar;

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın doğal, kültürel ve sosyal mirasının farkında olarak;

Bu topraklarda yaşamış uygarlıkların izlerini takip ederek ve geleneksel sosyal dokunun özelliklerini koruyarak;

Datçalı olmanın aydın olmak, hoşgörülü olmak, yöresi için sorumlu ve çevre için duyarlı olmak olduğunu bilerek;

Doğal ve kültürel değerlerimizin ve karakterimizin gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras olduğunun bilinciyle:

Datça’nın

·      Sürdürülebilir gelişmesini,

·      Doğal kaynaklarının akılcı, verimli kullanım ve korunmasını,

·      Kültürel mirasının korunması ve sahiplenilmesini,

·      Yapılması gerekli altyapının estetik, kültürel ve sosyal dokuya en uygun şekilde olmasını,

·      Yapılacak kıyı ve deniz yapılarının kıyının doğal yapısını bozmayacak şekilde tasarlanmasını,

·      Kıyı ve denizlerinin temiz kalmasını,

·      Turizmin yörenin kaynaklarını tüketici değil, yerel halkın refahını destekleyici olmasını sağlamak için,

Özel Çevre Koruma Kurumu, kamu kuruluşları ve bilimsel kuruluşların yürütmüş olduğu ve hazırlayacağı teknik ve bilimsel çalışmaların ışığında;

  • Yerel halk, sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm kurumların katılımıyla
  • Bütünleşik biçimde
  • Yasalara saygılı
  • Bilime dayalı

Ülkemizin doğal ve kültürel kaynaklarının akılcı yönetimine örnek olacak “Datça Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi”nin gerçekleşmesini istiyoruz.

Bu yolda tüm yapılaşmalar ve çalışmalar için birlikte, sorumluluklarımızın bilincinde, güvenerek ve inanarak çalışmaya hazırız.

 Çalıştay hakkında daha fazla bilgiye linkten ulaşabilirsiniz


Kapasite Geliştirme Projesi


DAÇEV, 2006 yılının sonlarında “Datça Yarımadası’ndan Etkin Doğa Korumaya Doğru” adlı bir proje hazırlamıştır.

Söz konusu proje ile, küçük yerel STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini amaçlayan bir AB hibe programı çağrısına başvurulmuştur. Bu programın amacı yerel STK'ların katılımcı demokraside ve karar alma süreçlerinde aktif olarak yer almalarını sağlayarak yerel makamlar, kamu ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmektir. Hibe programı kriterlerine uygun bulunan projeye Avrupa Birliği tarafından yaklaşık 22.000 EUR hibe sağlanmıştır.

Projenin amacı, çeşitli eğitim programları aracılığıyla Datça Yarımadası'nda doğa korumaya yönelik sağlam temellerin oluşturulması ve böylelikle dernek faaliyetlerinin daha etkin olmasını sağlamaktır. Proje kapsamında dernek ofisine gerekli ekipman temin edilmiş ve Datça doğası ile ilgili web sitesi, broşür ve posterler hazırlanmıştır.PROJE DETAYLARI

Proje Başlığı

“Datça Yarımadasından etkin doğa korumaya doğru: DAÇEV’in Kurumsal ve Teknik Kapasitesinin Artırılması”

Proje Amacı

Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları’ndan biri olan Datça Yarımadası’nda faaliyet gösteren DAÇEV’in, çevre alanında karar alma süreçlerinde ve katılımcı demokrasi faaliyetlerinde aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve dolayısıyla bölgedeki doğa koruma çalışmalarına ve karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasıdır.

Proje Hedefi

Bu projenin hedefi;

Doğa koruma alanında karar alma süreçlerinde ve katılımcı demokrasi faaliyetlerinde etkin yer alabilmesi amacıyla DAÇEV’in kurumsal ve teknik kapasitesinin arttırılmasıdır.

Bu projenin alt hedefleri ise,

* DAÇEV’in sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla proje geliştirme kapasitesinin oluşturulması,
* DAÇEV’in doğa koruma alanında karar alma süreçlerinde aktif olarak yer alması amacıyla doğa koruma konusundaki teknik kapasitesinin artırılması,
* DAÇEV’in öncelikle Datça Yarımadası’nda tanınırlığının artması ve üye tabanının genişletilmesi amacıyla iletişim ve halkla ilişkiler kapasitesinin artırılmasıdır.

Proje Faaliyetleri

1. DAÇEV’in sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla proje geliştirme kapasitesinin oluşturulması.
1.1. Proje Tasarımı Eğitimi gerçekleştirilmesi
1.2. Proje Yönetimi Eğitimi
1.3. Proje İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı

2. DAÇEV’in doğa koruma alanında karar alma süreçlerinde aktif olarak yer alması amacıyla doğa koruma konusundaki teknik kapasitesinin artırılması
2.1. Doğa Korumaya Giriş Eğitiminin Verilmesi
2.2. Uygulamalı Arazi Çalışması Gerçekleştirilmesi
2.3. DAÇEV’in Doğa Korumada Stratejik Hedeflerinin Belirlenmesi
2.4. Doğa Derneği ile Değişim Programı Gerçekleştirilmesi

3. DAÇEV’in öncelikle Datça Yarımadası’nda tanınırlığının artması ve üye tabanının genişletilmesi amacıyla iletişim ve halkla ilişkiler kapasitesinin artırılması
3.1 İletişim çalıştayı gerçekleştirilmesi
3.2. DAÇEV’i tanıtıcı broşür ve poster hazırlanması
3.3. DAÇEV’i tanıtıcı web sitesinin hazırlanması

4. Projenin başarılı ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak
4.1. Proje tanıtım toplantısı
4.2. Proje değerlendirme raporlarının hazırlanması
4.3. Proje ara değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmesi
4.4. DAÇEV proje değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi
4.5. Proje final raporunun tamamlanması

Projenin Hedef Kitlesi

DAÇEV ve üyeleri
Doğa Derneği ve üyeleri
Yerel yönetimler
Diğer ulusal ve yerel STK’lar
Yerel kamuoyu
Ulusal kamuoyu

Beklenen Sonuçlar

DAÇEV’in idari ve teknik anlamda kurumsal kapasitesinin arttırılması bölgeye yönelik doğa koruma faaliyetlerinin karar alma süreçlerinde ve katılımcı demokrasi faaliyetlerinde etkin olarak yer alabilmesini sağlayacaktır. Kurumsal kapasite artırılması için verilecek eğitim ve yapılacak çalışmalar sonucunda DAÇEV kendi projelerini geliştirip yürüterek, ortak çalışmalar yapacak, bu

şekilde işbirliği ve yönetim kapasitesi gelişecektir. Bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, vs. gibi temel teknik olanaklar sağlanacak, iletişim stratejisi, internet sitesi hazırlanacaktır. Hızlı bir iletişim için bir e-grup oluşturularak görünülürlük ve tanınırlığının artması sağlanacaktır. Ayrıca, yönetim, kaynak oluşturma, iletişim, üye/gönüllü tabanı geliştirme gibi çalışmalar sonucu kendi sürdürülebilirliğini sağlamış olacaktır.

Ayrıca, Datça Yarımadası’nı öncelikli faaliyet alanları arasında sıralayan Doğa Derneği’nin bölgeye ait deneyimleri artmış olacak ve yerel teşkilatlanma konusunda teknik ve idari kapasitesinin gelişmesi sağlanacaktır.
Proje Bütçesi

Projenin tahmini toplam bütçesi 29.082,60 EUR’dur. Bu miktarın %90’ı olan 26.174,34 EUR Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacaktır.

 

Gebekum Doğa Parkı


Gebekum, eni 170 - 400 m arasında değişen, Datça ilçe merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıkta, yarımadanın Akdeniz kıyısında doğu-batı yönünde uzanan 6 km'lik bir kumul şerididir. Gebekum 3. zaman'da (pliosen) ve 4. zaman'da (kuarterner) Akdeniz'in farklı yüksekliklerine bağlı olarak tortullaşmış materyallerden oluşmuş fosil bir kumuldur. 10 metreye kadar yükselen kum tepeciklerinin tabanında pliosen dönemindeki çakıllı akarsu tortulları bulunmaktadır. Gebekum'daki bu temel oluşum üzerinde binlerce yıl boyunca kendine özgü farklı tür bileşiminde bitki toplulukları gelişmiştir. Yapılan araştırmalarda belirlenen bitki taksonu (tür) sayısı 90'a ulaşmaktadır. Ayrıca 1992 senesinde yapılan arazi çalışmalarında Gebekum Kumulu'nda 7 sürüngen ve kemirgen ile 19 kuş türü belirlenmiştir. Bu jeolojik, biyolojik, ekolojik özellikleriyle Gebekum, doğanın yalnız Datça Yarımadası veya Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bıraktığı ve mutlaka korunması gereken 6 milyon yıllık eşsiz bir mirastır.

Projenin amacı 1990 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit ilan edilen fakat bu karara rağmen yukarıda bahsedilen eşsiz ekolojik yapısı özellikle kumuldan inşaatlar için kullanılmak üzere kepçelerle kum taşınması nedeniyle ciddi zarara uğramış olan bu alanı koruma altına almaktır.

DAÇEV’in bu doğa harikası alana gösterdiği ilgi ve geliştirdiği proje sonrasında çevre bilinci gelişmiş üyelerin, dostların ve Kaymakamlık, Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı gibi yerel makamların yardımlarıyla büyük bir temizlik işlemi sonrası alanın çevresi çitlenerek ilk koruma önlemi hayata geçirilmiştir. Bunun sonucunda ekolojik dengeyi tehdit eden fiziki faktörlerin en önemlileri engellenmiştir.

Ayrıca, proje sonrası Datça’da alanın korunması gerektiği üzerine gerekli kamuoyu oluşturulmuş ve alanın önemi vurgulanmıştır. Projenin ilk aşamasında gösterilen dayanışma sonucu üyeler yerel idarenin dikkatini üzerine çekebilmiş ve 2. aşaması olan ağaçlandırma ve bakım çalışmaları için sorunsuzca ilgili makamlar tarafından ödenek çıkartılmıştır.

Projenin 2. aşaması olan çit sınır boyunca yapılan ağaçlandırma ile de kumulun Marmaris- Datça yolu üzerinde olmasının neden olduğu baskı azaltılarak ve kumulun rüzgar nedeniyle tahribatı engellenmeye çalışılmıştır.