Projeler

Datça’da Su Hasadı Denemeleri

Birleşmiş Milletler Küçük Destek Fonu (UNDP GEF SGP) desteği ile

Proje Sahibi DAÇEV

Proje Ortakları: Datça Belediyesi, Datça Kent Konseyi Su Çalışma Grubu

Proje İştirakçisi: Datça Milli Eğitim Müdürlüğü

Derneğimizin Datça Kent Konseyi ve Datça Belediyesi işbirliğiyle yürütmekte olduğu, Datça Milli Eğitim Müdürlüğünün de iştirakçisi olduğu Birleşmiş Milletler Küçük Destek Fonu (UNDP GEF SGP) ile finanse edilen Datça’da Su Hasadı Denemeleri Projesi

Projenin ilk başvuru tarihi 13.11.2019’dur. 09.12.2019’da Birleşmiş Milletler Küçük Destek Fonu (UNDP GEF SGP) dan aldığımız 7.744,00 ABD Doları destek ile Datça Su Çalıştayı Projemizin kabul edilmesinin ardından başlayan pandemi nedeniyle proje yürütülememiştir. Bu nedenle 30.03.2020 ve 16.10.2020 tarihlerinde erteleme taleplerimiz karşılanmış, 02.07.2021 tarihinde ise proje içeriğiyle birlikte revize edilerek çalışmalara başlanabilmiştir.

Projenin temel hedefi, Akdeniz Havzası’nın ve bu havzada Datça’nın da bulunduğu coğrafi bölgenin uzun vadeli iklim projeksiyonlarında kurak / yarı-kurak bir iklime sahip olacağı gerçeği ile birlikte, sürdürülebilir bir su kaynağı olan yağmur suyunun yerleşim yerlerinde nasıl depolanabileceği, evsel ve bahçe sulama amaçlı nasıl kullanılabileceğini gösteren uygulamaları hayata geçirmek idi. 

 

 
Bu hedef kapsamında, Datça Hayvanları Sevenler Derneği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Çatıdan Yağmur Suyu Hasadı Uygulamasına yönelik 20 tonluk silindirik ferrocement depo inşa edilmiş, 10 tonluk polietilen depo ve 18,5 tonluk içi membran kaplı galvaniz silindirik depo hazır hale getirilerek kullanıma açılmış ve su tutmaya başlamıştır.
Aynı kapsamda Reşadiye İlkokulu’nda öğrencilerin farkındalığını artırmak ve su tüketimine dair elle tutulur bir deneyim kazanmalarını sağlamak için, çatıdan yağmur suyunu toplayan mevcut oluk ve su taşıma borularının altına 2 adet 1 tonluk depo montajı gerçekleştirilmiştir.

 Proje çerçevesinde Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gri Su Uygulama için seçilen gri su kaynağı, okulun bitişiğindeki yurt/pansiyon binasının mutfağında, daha çok taze meyve ve sebzelerin yıkandığı eviye oldu. Bunun başlıca nedeni, mutfaktaki diğer eviyelerde yüksek miktarda (organik parçacık ve yağ içeren) yemek artığı yıkanması ve bu sırada öngörülemez miktarda ve çeşitlilikte kimyasal temizlik ürünü kullanılmasıydı. Buna karşın, meyve ve sebzelerin yıkandığı tezgahta neredeyse hiç sentetik temizlik ürünü kullanılmaması ve olası sorunlara yol açabilecek organik atık yükünün bu gri su kaynağında olmaması önemliydi.

Proje çerçevesinde teknik geziler, bilgilendirme toplantıları yapılarak kamuoyuna proje tanıtılarak uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı. Proje kapsamında yapılan çalışmaların detaylı olarak anlatıldığı bir proje kitapçığının hazırlanarak ilgili kurum ve kişilerle paylaşıldı.

Proje 2022 Eylül ayında sona erdi.

 

 

Datça’da Büyüme Ve Sürdürülebilir Yerel Demokrasi Projesi

 Proje ile, Datça ölçeğinde yerel demokrasinin somutlaşması için çeşitli toplumsal kesimlerin, belirlenen önemli sorunlar çerçevesinde ilçenin somut toplumsal-mekansal ortamına ilişkin düşünce ve çözüm önerileri geliştirmeleri; toplumsal kesimler arasındaki çatışmaların, nedenlerinin irdelenmesi suretiyle anlaşılır kılınarak azaltılması; sürdürülebilirlik kavramı gözetilerek, yerel yönetime katılımın ve yönetim birimlerinin kamusal denetimi fikrinin geliştirilmesi ve somutlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçeve içinde, aşağıda yer alan proje etkinliklerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Datça Çevre ve Turizm Derneği tarafından yürütülen, Datça Belediyesi ve Frederick Ebert Derneği tarafından desteklenen DATÇA’DA BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL DEMOKRASİ PROJESİ

 

1. 1. TOPLUMSAL BÖLÜNMENİN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ-YEREL DEMOKRASİ (Geçmişten Günümüze Knidos Kadınları BELGESELİ

                                            İlk Gösterim 8 Mart ve Takip Eden Gösterimler


 

2.       TURİZM, GÖÇ, YAPILAŞMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (PANEL)

Datça Nasıl Dönüşüyor, Yarattığı Sorunlar Değişimin Dinamikleri-Belirleyici Güçleri3.       TOPLUMSAL AYRIŞMA YARATAN ETMENLER VE YEREL DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (FORUM)

Konu: Yerliler, Yerleşikler Ne İstiyor, Birliktelik/Ortaklıklar Nasıl Geliştirilebilir?

 

 4. Datça’da Tarım-Turizm Etkileşimi, Tarımsal Üretimin Sürdürülebilirliği


5- YEREL YÖNETİME KATILIM (FORUM)

  Kent Konseyi’nin İşlevselliği ve Yerelden Yönetim

                                      Toplum Kesimlerinin Yönetimi Etkileme Kapasitesi Nasıl Geliştirilebilir?