8 Haziran 2008 Pazar

DOĞA ÇANTAM

Doğa Derneği tarafından ülke çapında yürütülmekte olan Doğa Çantam projesi, 6-11 yaşındaki çocuklara yönelik, doğayı doğada tanımayı teşvik etmek amacıyla çevre eğitiminin beş amacına uygun olarak hazırlanan özel bir eğitim programıdır.

Bu beş temel amaç;

  • Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak,
  • Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek,
  • Doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak,
  • Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak,
  • Doğanın korunmasına aktif katılım sağlamaktır.

Doğa Çantam, aynı zamanda hisleri kullanmaya yönelik etkinlikler aracılığıyla çocukların doğal çevrelerine karşı empati geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Doğa Çantam projesi, DAÇEV ile Datça Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça Belediyesi’nin işbirlikleriyle Datça’da ilk defa, 2006 yılında, Datça için son derece önemli olan Gebekum Doğa Parkı’nda DAÇEV gönüllüleri tarafından uygulandı.

DAÇEV, 2006 yılında başladığı bu programı Datça İlköğretim Okulları’ndan toplam 400’e yakın çocukla Gebekum Doğa Parkı’nda uygulamıştır. Bu program önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Program sonucunda çocukların duyularını kullanarak doğayı doğada tanımaları, canlı çeşitliliğini fark etmeleri, canlıların beslenmek, barınmak ve saklanmak için bazı özel yaşam alanlarına (evlere) ihtiyaç duyduğunu anlamaları, canlıların ve onların yaşam alanlarının korunmasına yardım etme ve koruma isteklerini geliştirmeleri sağlanmak, aynı zamanda, hem Gebekum Doğa Parkı’nı tanımaları hem de bu bölgenin neden koruma altında olduğunu konusunda bilinçlenmeleri amaçlanmaktadır.

Hiç yorum yok: