8 Haziran 2008 Pazar

DATÇA YARIMADASI

Akdeniz ile Ege Denizi arasında uzanan Datça Yarımadası, Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanır bir Akdeniz bitki örtüsü çeşitliliğiyle zengin bir yaban hayatına sahiptir. Datça hurması (Phoenix theoprasti) gibi pek çok nadir ve nesli tehlike altında tür yarımadada yaşamaktadır.

Datça Yarımadası:

 • Dünyada yalnızca Girit Adası ile Doğu Ege Adalarına ve ülkemizde de Güneybatı Anadolu’ya özel Datça hurması topluluklarına ev sahipliği yapmaktadır,
 • Karaboğazlı ötleğen ve boz kirazkuşu gibi Akdeniz kuş türleri ile ada doğanı, tepeli karabatak, tavşancıl ve ada martısı için üreme bölgesidir,
 • Kıyı alanları, Akdeniz fokları için son derece önemli üreme ve yaşama alanlarıdır,
 • Bölgede Akdeniz foku, dağ keçisi, karakulak, porsuk ve tilki gibi memeliler yaşamaktadır,
 • Çift yaşamlılardan bir tür kara semenderleri ve bir tür kızböceği için küresel ölçekte önem taşımaktadır,
 • Dar yayılışlı bir kertenkele türü olan Toros kertenkelesi bölgede yaşamaktadır,
 • Osmanlı ateşi, karagözlü mavi kelebek, büyük esmer ve sarı lekeli zıpzıp kelebek türleri için önemli bir yaşama alanıdır.

Bölgenin sahip olduğu doğal yaşam alanlarından bazıları Akdeniz beyaz kumulları, Doğu Akdeniz sabit kumulları, Ege Bölgesi garigleri (Akdeniz Bölgesi’nde maki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde, terk edilen tarlalarda ve boş sahalarda yetişen kısa çalı topluluğu) Ege Bölgesi fundalık garig toplulukları, Güney Anadolu’da serpantinler ile kireçtaşları üzerinde gelişen kızılçam ormanları, Anadolu servi ormanları, Anadolu sığla orman toplulukları ve Anadolu Datça hurması toplulukları, Bern Sözleşmesi’ne (Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi) göre “Tehlike Altındaki Habitatlar” listesinde yer almaktadır.

Yarımada’nın büyük bir kısmı içerdiği olağanüstü biyolojik çeşitlilik ve tarihi özellikleri nedeniyle

 • Özel Çevre Koruma Alanı,
 • Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı,
 • Türkiye’nin 9 sıcak noktasından biri,
 • Önemli Doğa Alanı,
 • Önemli Bitki Alanı ve
 • Önemli Kuş Alanı

olarak ilan edilmiştir.

Datça Yarımadası ile ilgili daha fazla bilgi bulunabilecek bağlantılar:

Özel Çevre Koruma Kurumu
http://www.ockkb.gov.tr/TR/Icerik.ASP?ID=128

WWF – Türkiye
http://www.wwf.org.tr/wwf-tuerkiye-hakkinda/ne-yapiyoruz/orman/projeler/duenyaya-armaganlar-projesi/bizim-duenyaya-armaganlarimiz-sicak-noktalarimiz/datca-yarimadasi-ve-bozburun/

Hiç yorum yok: