7 Kasım 2012 Çarşamba

Sevgili Üyelerimiz, 2012 senesi genel kurulumuz 11 Kasım 2012 Pazar günü saat.14:00'de Uslu Apart Otel'de aşağıdaki gündemle toplanacaktır: GÜNDEM 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Genel Kurul Divanı’nın oluşumu 3. Gündemin kesinleşmesi 4. Tüzük değişikliğinin oylanması 5. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası 6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası 7. Tahmini bütçe görüşülmesi 8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi 9. Dilek ve temenniler Derneğimiz için önem arzeden Genel Kurul Toplantımıza, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz. Önemli Not: Derneğimizin düzenlenen tüzüğü, hatırlanacağı üzere 13.12.2011 tarihinde aşağıdaki açıklamalarla elektronik posta olarak gönderilmiş, ayrıca yahoo grup dokümanlarına eklendiği bildirilmişti. Genel Kurul Toplantısına ekli dosyada sunulan Dernek Tüzüğünü okuyarak gelmek, toplantı saatinin uzamasını önleyecektir. Tüzükte yapılan düzenlemeler aşağıda tekrar özetlenmiştir. 1. Şeklen "Dernekler Mevzuatı"nda verilen örnek tüzüğe göre düzenleme yapılmış, özellikle yer alması istenen başlıklar altında konular maddelenmiştir. 2. "Amaç" ve "Çalışma Alanı ve Faaliyetleri" bölümlerinde, "DAÇEV Strateji Toplantıları"nda hep birlikte karar alarak belirlediğimiz önceliklerimiz yazılmıştır. 3. "İlkeleri" kısmı, daha önceki tüzüğümüzde olmayan bir bölümdür. Ancak, amaçlarımız doğrultusunda yeni eklenmiştir. 4. Hali hazırda geçerli olan tüzüğümüzün "Çalışma Alanı ve Faaliyetleri" kısmında yer alan "müze kurmak", "botanik bahçesi yapmak", "trafiği düzenlemek" gibi maddeler çıkarılmış, birbirini tekrar eden ancak farklı maddelerde yer alan ifadeler birleştirilmiştir. 5. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin sayısı yediden beşe düşürülmüştür. 6. Mevcut tüzüğümüzde "Dernekler Yönetmeliği"ndeki ilgili maddelerin olduğu gibi yazılmasıyla; detaylara boğulmuş, okunması caydırıcı, "Defter ve Kayıtlar" ile "Gelir, Gider ve Borçlanmada Usul" kısımları, mevzuattaki örnekte verildiği şekilde kısaca ifade edilmiş; ayrıntıları için ilgili yasa ve yönetmeliklere atıfta bulunulmuştur. ( Üye olmayıp ilgilenenlere tüzük değişikliği önerileri gönderilir, ayrıca derneğimize üye olmayı isteyenler genel kurula katılıp izleyebilir ve üyelik formunu doldurabilir ancak haliyle oy veremezler) BEKLERİZ <3

Hiç yorum yok: